ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 1


ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2562 9:22:06     ที่มา : สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 440

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องแคทรียาควีนสิริกิตติ์ ชั้น 5 ตึกกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตาม QR Code ด้านล่างนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-875685, 053-875686 (ศิรสิทธิ์, กานต์สินี)

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 2

19/3/2562 14:57:24
29

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ครั้งที่ 5)

13/3/2562 16:37:10
35

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ครั้งที่ 4)

13/3/2562 16:35:27
16

ICAPS แม่โจ้ จัดอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 1

1/3/2562 15:42:24
83

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 1

18/2/2562 15:55:06
295

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์ สำหรับข้าวและพืชอาหาร ปี 2562 รุ่นที่ 1

18/2/2562 9:22:06
441

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ครั้งที่ 4)

15/2/2562 10:50:15
80

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ครั้งที่ 3)

11/2/2562 13:04:16
42

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ครั้งที่ 3)

15/1/2562 11:16:14
114

ประกาศสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ครั้งที่ 3)

15/1/2562 11:16:14
25