ฝ่ายบริหาร

น.ส.สุพชยาฌ์ นามสาม

หัวหน้าฝ่ายบริหาร


     

นางสาวเกตุ ยศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป